Danh mục tin
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 56
Tháng 05 : 132
Năm 2021 : 1.532
 • Hà Văn Ba
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0343215456
  • Email:
   anhhao19812018@gmail.com
 • Lô văn Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ KHXH
  • Điện thoại:
   0334534478
  • Email:
   lotuan1978qp@gmail.com
 • Lô Văn Thân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0362657782
  • Email:
   thanqp456@gmail.com
 • Quang Trung Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0988037037
  • Email:
   quangtrung290377@gmail.com
 • Lữ Thị Sáu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0829960524
  • Email:
   luthisau2019@gmail.com
 • Vi Văn Đại
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ KH Tự nhiên
  • Điện thoại:
   0916708987
  • Email:
   daivv.qp@gmail.com
 • Vi Văn Chiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ KH Tự nhiên
  • Email:
   vichientho22@gmail.com
 • Lô Thị Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   03238487626
  • Email:
   lobich.truongnn@gmail.com
 • Bùi Tiến Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   buitienthao.c2qs@gmail.com
Video Clip
Thư viện ảnh
Văn bản mới